top of page
346828638_942939053417922_6146560911178804132_n.jpg

🎉 👏 พวกเรากลับมาแล้ว! เตรียมพบกับโปรแกรมที่สองของ REM “Nexus of Absentias” ที่ DocClub&Pub ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2023 เวลา 18.00 น.

Nexus of Absentias สำรวจเครือข่ายซ่อนรูปที่เชื่อมโยงกลไกทางภาพยนตร์กับการให้ความหมายแก่ภาพแทนเพื่อจินตนาการถึงความเป็นไปได้ของสิ่งที่รุมล้อมนอกขอบเฟรม โปรแกรมแทรกซึมผ่านธีมและเนื้อหาที่แตกต่างกันซึ่งคลี่คลายเป็นบทสนทนาที่แตกแขนงไม่เป็นเส้นตรง ก่อตัวเป็นภาพร่างของสิ่งที่ไม่ปรากฎ วาดเค้าเป็นโครงความสัมพันธ์ที่เหนี่ยวยึดกระบวนวิธีในการสร้างงาน ความคิดเชิงลึกเกี่ยวกับสาระวัตถุของการผลิตภาพ และความเป็นไปได้ก่อนกาลที่ประจุอยู่ในพลังของภาพยนตร์


👀 โปรแกรมเริ่มต้นด้วย A VERY LONG EXPOSURE TIME (2020) ซึ่งมองภาพสะท้อนของประวัติศาสตร์ผ่านกระบวนความคิดที่แฝงอยู่ในเทคโนโลยีการบันทึกภาพ

👀 SIGHT LEAK (2022) หันกลับไปสำรวจการจ้องมอง (Gaze) และความสัมพันธ์ระหว่างบริบทของผู้จ้องมองกับการกำหนดความหมาย

👀 BETWEEN RELATING AND USE (2018) นำเสนอการพันเกี่ยวของความกระอักกระอ่วนด้านจริยธรรมกับเฟติชต่อแผ่นฟิล์ม

👀 ONCE IN THE XX CENTURY (2004) รื้อสร้างภาพสื่อเพื่อวิพากษ์การพังทลายของภาพฝันทางเศรษฐกิจและการเมือง

👀 TURTLENECK PHANTASIES (2022) ตีกรอบใหม่ให้เครือข่ายเชิงจิตวิทยาของโครงสร้างภายในจิตใจ และสุดท้ายคือ

👀 STATIONARY MUSIC (2005) ย้อนกลับไปมองดนตรี ความทรงจำ และภาพที่เคยถูกตีความแล้วอีกครั้งเพื่อสำรวจช่องว่างระหว่างความหมาย

Supported by

purin_darktr.png
bottom of page